شاید یک روز این موزیک رو با ویولن خودم نواختم. عالی خواهد شد