تصویر جلد کتاب جنایات و مکافات


قصد دارم این کتاب را تمام کنم. نسخه ی صوتی این کتاب را قبلا دانلود کرده بودم اما تا انتها گوش نداده بودم.

 این کتاب درگیری درونی فردی را با اجتماع نشان میدهد که به فعلیت میرسد. شاید مشابه این درگیری های درونی که فقط به صورت درگیری درونی باقی می ماند در خیلی از انسان ها و حتی خود من باشد.

دوست دارم تا انتها به این کتاب صوتی گوش بدهم که با صدای بسیار زیبا و آرامش بخشی هم روایت می شود، شاید چیزهایی را درباره ی خودم درک کنم که تا به حال درک نکرده ام!

نسخه ی صوتی این کتاب را برای دانلود اینجا قرار نمیدهم. شاید درست نباشد اما سعی می کنم آدرس منبعی را که این نسخه را از آنجا دانلود کردم، پیدا کنم و در اینجا قرار بدهم.

این هم لینک :

http://tqo4323836/